Onze stal

B&A Paarden

De firma stal B&A is actief bezig met aankoop van jonge beloftevolle paarden. Deze paarden krijgen hun leerschool bij ons waardoor er steeds interessante paarden te koop kunnen aangeboden worden, en dit op verschillende niveaus. Van een jong paard tot een ouder en meer ervaren paard.

Dit is allemaal mogelijk omdat er nauw samengewerkt wordt met de firma bvba B&A: elektriciteitswerken, klik hier voor meer info.